Squaredansens historia

1280px-Square_Dance_GroupSquaredans kommer ifrån den engelska countrydansen som även kallas för morrisdansen. Den har sina anor ända bak till 1450-talet. Ordet morrisdansen kommer från morerna som hänvisar till ett arabisk folkslag. Morerna dansade morrisdansen i byarna med sex män med tre vardera i två rader. Man hade även klockor fästa vid vaderna och de ringde för varje danssteg. Många av de steg som dansas i squaredans idag kommer från just morrisdansen, bland annat forward and back, pass thru, dixie chain, weave the ring och form a star. Man dansade även polkasteg, men man hoppade aldrig på sista takten utan sparkade istället rakt utåt med foten och skakade samtidigt på benen så att klockorna ringde.

Detta utvecklades dock och den kallades enbart för morrisdansen när man dansade sex stycken åt gången. Var man fler som dansade kallades det istället för longways. Longways blandades tids nog ut med fransk-spansk dans som efter ett tag blev kontradans. På den engelska sidan uppkom danserna scotch reels, square for eight och rounds for eight. Därefter blandades cottilionen in och blev “the great quadrille”. Detta delades upp i två grenar av squaredance, nämligen New England country dance och Appalacian Mountain dance. Det var lite mer ös i den senare. Det är New England country dance som blandades med quadrilles och kontras som utgör en direkt bakgrund till dagens moderna squaredans och som du säkert förstår vid det här laget har Squaredans en väldigt lång historia bakom sig.

Detta spred sig fort över världen och kadriljen dansades av fyra par som var uppställda i fyrkant eller med två par som var vända mot varandra. I början på 1900-talet försvann dock kadriljerna och kontras, och squaredansen försvann ett tag för att återupptas av Henry Ford och hans fru som gjorde en storsatsning på dansen 1925. Därefter har den avstannat.