Dansnivåer inom squaredans

bc-squaredanceXXnw3I dagens moderna squaredans finns ett flertal olika nivåer, totalt tio stycken som du kan dansa på. Basic är den första och den nybörjarnivån omfattar totalt 51 dansturer som även kallas för call. Nästa nivå är Mainstream och innefattar ytterligare 17 stycken dansturer, och sedan plus som adderar cirka 30 stycken call. Nybörjare genomgår oftast kurser på två terminer samt en examen, vilket är en förutsättning för att dansaren ska få dansa på offentliga festivaler och dansställen. Man får då ett klubbmärke eller ett så kallat badge om man blir godkänd inom de tre första nivåerna.

Man blir kallas för basicdansare när man har genomgått dessa. Även Mainstream och Plus är två terminer vardera och många dansare väljer att stanna på någon av dessa nivåer då de ger en riktig utmaning samt en stor variation och ett nöje. Du använder din badge för att fästa den på din klädnad för att du ska undvika att du blir uppbjuden på fel nivå. Därefter följer nivåerna Advanced 1 som håller cirka 40 call och Advanced 2, som ger ytterligare 37 stycken call. Här förväntas dansaren att kunna agera mer självständigt än på de lägre nivåerna och dessa nivåer dansas av mer erfarna dansare. Dansaren förväntas även behärska de lägre nivåerna för dansen.

Därefter kommer Challenge 1, Challenge 2, Challenge 3a, Challenge 3b och Challenge 4. Challengedanserna dansas av ett betydligt mindre antal dansare. Detta gäller främst de allra högsta Challengenivåerna, då turerna ofta är mycket mer komplicerade än om du dansar på en lägre nivå. Vissa call är definierade medan andra inte får övas ut i förväg. Detta är på grund av att dansaren förväntas kunna utföra och räkna ut hur turen ska dansas i samma stund som den ropas ut. När du har kommit till denna nivå är det vanligt att man övar flera terminer per nivå.