Principen med squaredans

dancing1Squaredans går i princip ut på att fyra danspar bestående av åtta personer ställer upp sig så att varje par utgör en sida av en square, det vill säga en fyrkant. Detta är grundformen som dansen utgår ifrån och även den som man kommer att komma tillbaka till senare. Dansen leds av en caller, som instruerar dansarna vad som ska göras och vilka enskilda dansturer som ska utföras. Han eller hon sjunger ut namnet på dessa till musik och alla enskilda calls är inövade i förväg. De följer även en internationell standard för hur de ska se ut. De följer denna internationella standard sedan 1970, då modern squaredans utvecklades. Callerlab har standardiserat danssteget och därav skapat förbundet för squaredans-callers som också är internationellt.

De olika callen har engelska namn, men det är inget krav att du ska kunna engelska, även om det är en fördel när man vill bli en bra squaredansare. Du kan dock bli en minst lika bra dansare ändå. Det som callern gör är att han eller hon sätter ihop olika call till intressanta koreografiska mönster. Dansarna vet därmed inte i förväg hur dansen kommer att se ut och de många olika turerna erbjuder stora variationsmöjligheter. Ingen dansupplevelse behöver vara den andra lik.

Hela gruppen behöver även vara uppmärksam, lyssna noggrant och samarbeta för att dansen ska lyckas. På grund av detta är squaredans både utmanande och roligt. När allt går som det ska slutar dansen i den position som den började i, det vill säga att alla personer står där de började i fyrkanten. Callern ska ges en varm applåd och man applåder även åt sig själv och de andra dansarna vid dansens slut. Därefter är det viktigt att man bugar åt varandra. Detta görs även innan dess att en dans kommer ihåg. Artighet är viktigt i squaredans.